Meerwaarde ZKM coaching…….evaluatie coachee 1.

Meerwaarde ZKM coaching.......evaluatie coachee 1.
Leden van de ZKM Vereniging, die ZKM trajecten met cliënten doen, zijn de enige coaches in Nederland die al meer dan tien jaar systematisch hun werk evalueren en gebruiken voor onderzoek. Inmiddels hebben per 1 juli 2021 bijna 900 cliënten een evaluatie ingevuld na afloop van het ZKM traject. 300 van die cliënten hebben dat ...

Correspondentie (anoniem) met mijn…..coachee

Correspondentie (anoniem) met mijn.....coachee
Beste Nico. Jij had mij gevraagd om, in vervolg op onze coachingsgesprekken, een soort eindverslag te maken waarin ik zou samenvatten wat mijn ‘learnings’ waren. Ik heb mijn best gedaan, het viel echter niet mee! Zo’n 3 maanden geleden zijn we begonnen met de Zelfkonfrontatie methode. De coaching was erop gericht antwoord te geven op ...

Reflectiegesprekken…………….kosten of investering???

Recent vroeg een klant mij wat het nut en de meerwaarde was van de gesprekken die ik (mogelijkerwijs) zou gaan voeren met medewerkers in zijn/haar organisatie. Voor mij een mooie aanleiding om zaken eens uit te werken. (*hij is zij) De ideale wereld Reflectie- of coachingsgesprekken zijn altijd ondersteunend aan de interne communicatie tussen medewerker ...

……..COVID, slachtoffer of……..????????

Russ heeft veel gepubliceerd om het gedachtegoed van de ACT: de Acceptance and Commitment therapy toe te lichten. ACT is een benadering die veronderstelt dat wij als het ware slachtoffer zijn van ons denken. De valstrik van ons geluk is dat we de mythe geloven dat een gelukkig leven geen pijn of chagrijn kent: we zijn dan verlost ...

Maatwerk bij…………learning & development trajecten

Maatwerk bij............learning & development trajecten
Een interessant artikel over learning & development (L&D) van ‘managers online’ zette mij aan om mijn gedachten op papier te zetten. Het artikel stelt dat organisaties en individuen zich graag willen (maar ook moeten) blijven ontwikkelen. De dynamiek van de omgeving is hier voor een belangrijk deel debet aan. Om het nieuwe ‘benodigd gedrag’ te ...

Aan het graf…………bij Tiger

Aan het graf............bij Tiger
Sinds enkele jaren ben ik een enthousiast golfspeler, ik heb er veel plezier in. Veel dingen komen voor mij samen bij deze sport: los van mijn aanleg voor balsporten, krijg ik de techniek door veel oefenen/spelen steeds beter in de vingers. Met jouw golf ‘handicap’ kun je objectief vaststellen wat voor progressie je maakt en ...

Charisma, authenticiteit en:………..persoonlijk leiderschap!

Charisma, authenticiteit en:...........persoonlijk leiderschap!
Charisma: aangeboren of een trucje?  Is charisma een magische en aangeboren eigenschap waar slechts een enkeling over beschikt?? Of is het een trucje personal branding dat we kunnen leren zoals sommige zelf-help goeroes beloven? Wetenschappers (aan de Lausanne Business School in Zwitserland) identificeerden tien vaardigheden waar charismatische leiders over beschikken. Zij trainden managers hierin en vonden ...

Persoonlijk leiderschap………..urgent én pro-actief

Persoonlijk leiderschap...........urgent én pro-actief
Persoonlijk leiderschap staat in de belangstelling. Nederlandse werknemers willen meer regie over hun eigen ontwikkeling. Maar HR-managers vinden dat medewerkers hun zelfstandige regierol onvoldoende oppakken. Die kan verbeteren, als HR de medewerkers goed informeert over hun ontwikkelmogelijkheden. Dit blijkt uit het jaarlijkse HR Benchmark-onderzoek van Raet, adviesbureau voor HR-cloudoplossingen en –services. Deelnemers aan het onderzoek waren 1.146 Nederlandse ...

Denkfouten (1)………..cognitieve dissonantie

Recentelijk stuitte ik op een interessant en leesbaar boek: Rolf Dobelli schreef “de kunst van het heldere denken”. Hij verhaalt over het gegeven dat mensen ‘denkfouten’ maken en wel op een systematische manier. In volgende blogs ga ik telkens dieper in op een bepaalde denkfout en link ik dit aan een coachingsaanpak. Waarom? Omdat ik altijd ...

Leiderschap of………………….lijderschap???

Leiderschap of......................lijderschap???
Persoonlijk leiderschap of persoonlijk ‘lijderschap’??  Om wat danook te bereiken in het leven, moet je je inspannen. Hoe nu op een duurzame manier inspannen teneinde een ‘blijvend’ resultaat op te leveren. Wat is daarbij het verschil tussen  persoonlijk leiderschap en persoonlijk ‘lijderschap’? Inspannen vanuit een doel Een voorbeeld. Recentelijk ben ik in het bezit van een Vivofit, een horloge om ...
casino internet