‘Ziende’ of ‘kijkend’ blind?? 1

 

Er bestaat in de psychiatrie een ‘ziende blind’ syndroom,  je kunt ook in meer overdrachtelijke zin ‘ziende’ blind zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval als je onbestemde en negatieve gevoelens hebt over jouw baan en/of de verantwoordelijkheden die je draagt. Ergens voel je dat het wringt, dat je werk doet dat niet voldoende aansluit bij wat je wil.  Maar……..het blijft vaak bij deze constatering en je gaat weer over tot de orde van de dag. Op de een of andere manier neem je geen actie om de situatie ten goede te keren. Dit kan van kwaad naar erger gaan: je raakt gedemotiveerd, je geeft jouw omgeving de schuld voor die negatieve gemoedstoestand, je gaat je ziek melden en/of je zoekt jouw heil in een andere functie of organisatie zonder een doordacht plan. De uitdrukking zou dus eigenlijk moeten luiden: ‘je bent kijkend blind’. Je kijkt wel, maar je ziet niet wat/dat je er wat aan kunt doen.
Dit ‘kijken’ en ‘zien’ kun je benaderen vanuit de invalshoeken energie en bewustzijn, die in eerdere blogs aan de orde kwamen.
  • Energie heeft veel te maken met kracht, passie en motivatie; met waarden die voor jou kwaliteit van leven betekenen. Kortom: als je weet waarvoor je het doet, dan kost het weinig moeite om initiatieven te nemen en aantrekkelijke doelen te realiseren. Maar………….mensen verschillen in de mate waarin zij zicht hebben op wat hun (diepere) drijfveren zijn en wat hen boeit in hun werk. Vaak weet je ergens wel wat voor jou belangrijk is, maar dit weten is dan erg impliciet. Met andere woorden:  je ‘kijkt’ er wel naar, maar je ‘ziet’ het voor jezelf nog niet heel helder! Je kunt nog een aantal stappen zetten om jouw motivatie expliciet te krijgen.
  • Bewustzijn heeft o.m. te maken met het hebben van een zelfreflectieve en zelfkritische houding, op basis waarvan je een realistisch zelfbeeld ontwikkelt. Mensen verschillen onderling met betrekking tot hun zelfbewustzijn. Als je ‘kijkend blind’ zijn vanuit deze invalshoek benadert, dan kan dat duiden op een minder goed zicht op wat jij goed en minder goed kan. Je denkt dat je zwaardere (leidinggevende) verantwoordelijkheden aan kan, maar het is onduidelijkheid voor jezelf of je daar nu al aan toe bent en/of je dat binnen jouw huidige werkgever zou willen oppakken. Het kan natuurlijk ook zijn dat je wat al te optimistisch bent ten aanzien van jouw kwaliteiten.
Of je het hebben van onbestemde negatieve gevoelens nu benadert vanuit energie of vanuit bewustzijn, in beide gevallen is een verdiepingsslag mogelijk. Dat kun je natuurlijk goed zelf, neem daar dan wel de tijd voor! Kies je voor externe hulp: een assessment of enkele coachingsgesprekken kunnen jou helpen om het niet bij kijken te laten, maar goed te gaan zien wat goed is voor jou en/of wat past bij jouw kwaliteiten.

One comment on “‘Ziende’ of ‘kijkend’ blind??

  1. Reply Claartje dec 19,2012 10:48

    Interessant blog Nico! Goed geschreven. Ik kijk uit naar je volgende blog(s).

    Groeten, Claartje

Leave a Reply

  

  

  

casino internet