……..COVID, slachtoffer of……..????????

Russ heeft veel gepubliceerd om het gedachtegoed van de ACT: de Acceptance and Commitment therapy toe te lichten. ACT is een benadering die veronderstelt dat wij als het ware slachtoffer zijn van ons denken. De valstrik van ons geluk is dat we de mythe geloven dat een gelukkig leven geen pijn of chagrijn kent: we zijn dan verlost ...
casino internet