Meerwaarde ZKM coaching…….evaluatie coachee 1.

Leden van de ZKM Vereniging, die ZKM trajecten met cliënten doen, zijn de enige coaches in Nederland die al meer dan tien jaar systematisch hun werk evalueren en gebruiken voor onderzoek. Inmiddels hebben per 1 juli 2021 bijna 900 cliënten een evaluatie ingevuld na afloop van het ZKM traject. 300 van die cliënten hebben dat een jaar later nog eens gedaan. ZKM coaches die conform het ZKM Vereniging Kwaliteitssysteem werken, vragen hun cliënten vooraf, ter afsluiting van een ZKM traject en tenslotte na circa één jaar om een evaluatie. 
Het gaat om een anonieme evaluatie.

Met deze gegevens is meerdere malen wetenschappelijk onderzoek gedaan en het duurzame effect van een ZKM traject aangetoond. In een nog te publiceren artikel van Dr. Annerieke Oosterwegel, Dr. Margreet Poulie en Anke Abels wordt geconcludeerd: ‘Cliënten zijn over het algemeen tevreden met hun traject. Daarnaast blijkt het traject gepaard te gaan met een positieve en blijvende verandering in levenssatisfactie, zelfeffectiviteit en zelfwaardering.’

Evaluatie coachee 1

Kwalitatieve vragen Evaluatie 1
Datum ingevuld door cliënt: 05‐10‐2023
 
Wat heeft het ZKM traject je tot nu toe gebracht?
Ik ben een stuk zelfverzekerder geworden, en ben niet bang meer om mijn eigen mening duidelijk te uiten

Wat heb je eventueel gemist in het ZKM traject?
 “Niets”

Wat is er nu veranderd voor je in je denken en handelen?
Ik durf meer. Ik dacht dat ik niet bij machte was dingen voor mezelf te veranderen, dat is nu anders. Ik merk dat als ik iets wil, mensen echt wel geneigd zijn naar me te luisteren.
 
Was er een specifiek moment in het ZKM traject, een soort aha ervaring, waardoor je situaties nu anders kunt zien en ervaren?
Het gesprek waarin mijn coach me het inzicht gaf dat je niet alles goed hoeft te doen om toch tevreden over jezelf te kunnen zijn.
 
In hoeverre heeft het ZKM traject je meer inzicht gegeven in?
je kwaliteiten en competenties, je valkuilen en belemmeringen, in je patronen en strategieën, in je persoonlijke ontwikkelmogelijkheden.
 
Goed inzicht in hoe ik mezelf vooral tegenwerk en dat ik dat helemaal niet hoef te doen.
In welke mate zijn je doelstellingen met het ZKM traject bereikt en waar wil je het accent op leggen voor de komende periode? Mijn doelstellingen zijn eigenlijk voor een groot deel bereikt. Ik wil nog wat meer de uitstraling op mijn werk doorontwikkelen en het omgaan met stressvolle situaties thuis.”
 
Wat vond je positief in de manier waarop de ZKM coach met je werkte?
Het was een hele prettige, persoonlijke benadering. Ik kreeg heel erg het gevoel dat ik niet een klant was. Het gevoel dat hij er echt voor mij was, en niet dat het alleen zijn werk was.
 
Welke verbeterpunten zie je voor je ZKM coach met wie jij werkte?
Geen.”

Leave a Reply

  

  

  

casino internet