……..COVID, slachtoffer of……..????????

Russ heeft veel gepubliceerd om het gedachtegoed van de ACT: de Acceptance and Commitment therapy toe te lichten. ACT is een benadering die veronderstelt dat wij als het ware slachtoffer zijn van ons denken. De valstrik van ons geluk is dat we de mythe geloven dat een gelukkig leven geen pijn of chagrijn kent: we zijn dan verlost van problemen en/of negativiteit. Met ons denken willen wij ‘in control zijn’ en negatieve gevoelens uitbannen.  

“Ik baal heel erg van COVID; het beperkt mij om allerlei leuke dingen te doen, zoals mijn vrienden te ontmoeten, een terrasje te pakken. Ik ga mij niet meer houden aan de opgelegde veiligheidsmaatregelen!!”

De COVID situatie kan tot allerlei negatieve gedachtes en gevoelens leiden, maar ook tot ongewenst gedrag: het niet naleven van COVID regels, waar je later misschien spijt van krijgt omdat je ziek bent geworden. Welk een paradox: de gedachtes die wij genereren lossen de problemen vaak niet op, maar verergeren ze juist. Wij creëren voor een deel ons eigen ongeluk! En: het houdt ons af van het in verbinding zijn met persoonlijke waarden die ertoe bijdragen dat we gelukkig worden. 

COVID, een beproeving!

Het is duidelijk dat het voor heel veel (met name jonge) mensen moeilijk is om te dealen met de negatieve gevolgen van COVID. Men voelt zich al heel lang op de proef gesteld. Heel begrijpelijk dat mensen deze situatie willen veranderen en van de pijn af willen. Men denkt: een goed leven is een pijnvrij leven!

ACT draagt aan dat je negatieve gevoelens, gedachtes, e.d. kunt leren ‘accepteren’. Dus accepteren dat COVID voor lange tijd minder prettige ervaringen oplevert. Dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Een eerste stap is bewustwording. Het is belangrijk om op een rijtje te krijgen hoe jij in de regel omgaat met negatieve situaties, tegenslag, weerstand e.d. ACT draagt verder aan dat je meer verbinding kan maken (commitment) met waarden waar jij voor staat en daar vervolgens naar gaat handelen. Zet bijvoorbeeld een op papier welke waarden voor jou het belangrijkste zijn en welke waarden voldoende aandacht of te weinig aandacht van jou krijgen. 
En verder: wat kan jij binnen de beperkende COVID situatie meer of anders doen om er het beste van te maken???? Dus: kan ik van een probleem een kans maken: dingen doen waar je in de pre-COVID niet aan toe kwam? Bijvoorbeeld: “ik ga mijn portfolio verbreden door ook ook online diensten aan te bieden”. Of: “ik ga een vreemde taal leren of een boek schrijven of op een specifiek gebied mijn kennis en inzichten verdiepen”. 

In deze leerzame video gaat Russ wat dieper in op ACT en COVID. https://youtu.be/BmvNCdpHUYM

Tot slot. Een kernvraag is: gedraag ik mij als slachtoffer of maak ik van de nood een deugd??? Laat het mij weten! Succes en sterkte!

Leave a Reply

  

  

  

casino internet