Meerwaarde ZKM coaching…….evaluatie coachee 1.

Meerwaarde ZKM coaching.......evaluatie coachee 1.
Leden van de ZKM Vereniging, die ZKM trajecten met cliënten doen, zijn de enige coaches in Nederland die al meer dan tien jaar systematisch hun werk evalueren en gebruiken voor onderzoek. Inmiddels hebben per 1 juli 2021 bijna 900 cliënten een evaluatie ingevuld na afloop van het ZKM traject. 300 van die cliënten hebben dat ...

Correspondentie (anoniem) met mijn…..coachee

Correspondentie (anoniem) met mijn.....coachee
Beste Nico. Jij had mij gevraagd om, in vervolg op onze coachingsgesprekken, een soort eindverslag te maken waarin ik zou samenvatten wat mijn ‘learnings’ waren. Ik heb mijn best gedaan, het viel echter niet mee! Zo’n 3 maanden geleden zijn we begonnen met de Zelfkonfrontatie methode. De coaching was erop gericht antwoord te geven op ...

Aan het graf…………bij Tiger

Aan het graf............bij Tiger
Sinds enkele jaren ben ik een enthousiast golfspeler, ik heb er veel plezier in. Veel dingen komen voor mij samen bij deze sport: los van mijn aanleg voor balsporten, krijg ik de techniek door veel oefenen/spelen steeds beter in de vingers. Met jouw golf ‘handicap’ kun je objectief vaststellen wat voor progressie je maakt en ...

Boos zijn…..what the fuzzzz!

Boos zijn is een negatief gevoel dat je in principe kwijt wilt. Een coachee (Eric) die ik begeleid heb, was bijvoorbeeld héééél erg boos op zijn collega. Die had hem tot op het bot beledigd door tijdens een vergadering kritiek te geven op zijn “vage en onprofessionele” voorstellen. Het lukte Eric niet om op een ...

Ik wil een andere baas/medewerker: ofwel……get a ZKM coach!!

Hoe vaak gebeurt het niet dat er geen klik is tussen een baas en medewerker? Over alles en nog wat zijn er moeizame discussies, soms harde (machts)woorden. Zowel medewerker als leidinggevende zijn niet in staat om het tij te keren en dat resulteert  in het uiterste geval in een onwerkbare samenwerkingsrelatie. Gevolg: ofwel er wordt ...

Bijziendheid en verziendheid: …………

Bijziendheid en verziendheid: …………
Bijziendheid en verziendheid: …………ik zie, ik zie wat jij niet ziet Voor mij blijft het een intrigerende uitdaging om mensen te helpen om keuzes maken die voor de lange termijn goed voor hen zijn. En dat ze tegelijkertijd accepteren dat die keuzes niet alleen maar vreugde, maar soms ook (noodzakelijkerwijs) wat ‘last’ met zich mee ...

It takes two to tango………ZKM coaching en hoofdpijn dossiers

In mijn vorige blog schreef ik over zgn. ‘lastige dossier medewerkers’. Idealiter probeer je als werkgever daar het nodige aan te doen, in de hoop dat je zo’n lose-lose situatie voorkomt en omzet in een win-win situatie. Maar…………it takes two to tango! Daarmee aangegeven dat de betreffende medewerker zelf ook moet meewerken aan de oplossing ...
casino internet