It takes two to tango………ZKM coaching en hoofdpijn dossiers

In mijn vorige blog schreef ik over zgn. ‘lastige dossier medewerkers’. Idealiter probeer je als werkgever daar het nodige aan te doen, in de hoop dat je zo’n lose-lose situatie voorkomt en omzet in een win-win situatie. Maar…………it takes two to tango! Daarmee aangegeven dat de betreffende medewerker zelf ook moet meewerken aan de oplossing die de werkgever aandraagt. 


Bezien vanuit de medewerker kunnen er verschillende zaken een rol spelen waardoor hij/zij niet vanzelfsprekend of slechts lijdzaam meewerkt. Denk bijvoorbeeld aan: prive- of relatieproblemen, of een gevoel van schaamte of schuld met betrekking tot zijn huidige magere presteren. Of de medewerker zit ‘gevangen’ in de overtuiging dat hij het zelf moet kunnen: zich overgeven aan de oplossing van zijn baas beschouwt hij als een pure nederlaag! Er kunnen natuurlijk ook motivatie problemen aan ten grondslag liggen of onvoldoende zelfreflectief vermogen.

Het bovenstaande draagt er vaak toe bij dat een externe coach ingeschakeld wordt. De problematiek is niet zo makkelijk op te lossen. Vaak zet ik de Zelfkonfrontatie methode (ZKM) in, een systematische en wetenschappelijk onderbouwde aanpak waarmee op een dieperliggend niveau persoonlijke drijfveren en thematiek in iemands leven in kaart worden gebracht. Verdiept zelfinzicht leidt in de regel tot zelfsturing. De medewerker krijgt goed zicht op voor hem belangrijke en energiegevende zaken, hij  gaat ook snappen hoe hij zichzelf onbedoeld in de weg zit om effectief en afgestemd te functioneren.

Een belangrijke winst voor de organisatie is dat de medewerker zijn verantwoordelijkheid met betrekking tot zijn functioneren oppakt. De manager kan dus gaan ‘dansen’ en met zijn medewerker naar oplossingen gaan zoeken. Wat een passie kan er vrij komen!

Heb je interesse in ZKM coaching en wil je meer over deze aanpak lezen, laat mij dat dan weten! 
nico@vanwayenburg.com

 

Leave a Reply

  

  

  

casino internet