Benedictijns time management en ……………..energie

Recent werd ik getroffen door de term ‘Benedictijns time management’: een methode die voorschrijft dat je de dag opdeelt in vaste tijdsblokken waarin je je geconcentreerd en met opperste toewijding aan je taken wijdt, net zoals Benedictus zijn monniken in de zesde eeuw leerde.  In de huidige tijd van flexibilisering lijkt deze insteek nuttig en misschien wel nodig: flex contracten, flex werkplekken, het nieuwe werken, de 24 uurs economie, de veelheid van mensen die kiezen voor een zelfstandig ondernemerschap (ZZP’ers): allemaal manifestaties van een nieuwe omgang met de tijd.  Het houvast is kwijt, hoe kan coaching helpen om met dit fenomeen  van flexibilisering om te gaan?

Belangrijke vragen hierbij zijn:  hoe werkt mijn ‘energiehuishouding’ en hoe zit ik mijzelf onbedoeld in de weg?

Mijn energiehuishouding
Komt de energie van binnen, dan weet je goed wat jou drijft en waarvoor je het doet. In principe is iedereen in staat om met zijn inzet, wilskracht, discipline en doorzettingsvermogen zijn doelen te realiseren. Als je passie ervaart, een missie hebt, e.d. dan word je er als het ware naar toe gezogen.  
Vaak echter  komt de energie van buiten; dan zoeken mensen afwisseling, spannende uitdagingen. Ze reageren sterk op externe prikkels, zoals  een deadline, waardering of negatieve sancties, of een boze interne klant; dit helpt allemaal om zaken voor elkaar te krijgen. Dit is uiteraard geen ramp, maar wel een relatief kwetsbaar scenario als de externe druk of steun wegvalt.  

Gedragspatronen
In de loop der jaren slijten als gevolg van persoonlijke ervaringen allerlei gedrags (denk en gevoels) patronen in die jou helpen om jouw levensgeluk te realiseren.  Er kunnen zich echter ook patronen (of valkuilen) ontwikkelen in jouw leven die jou (onbedoeld) van jouw geluk afhouden. Een voorbeeld hiervan is: afhankelijkheid: een valkuil die er voor zorgt dat je niet makkelijk op jouw eigen oordeel afgaat. Het gaat te ver voor deze blog om te bespreken hoe een   gedragspatroon in iemands leven kan ontstaan. Wel is het belangrijk om te beseffen dat je van lieverlee (en vaak ongemerkt) aangeleerd hebt om te leunen op de steun of op de goedkeuring van anderen. 
De Benedictijnse time management methode is verstandig, zolang het maar niet als een rigide en dogmatisch systeem gehanteerd wordt. Ritmes, duidelijke regels en afspraken, bieden houvast en steun,, maar mogen de eigen verantwoordelijkheid van de werker niet al te zeer naar de achtergrond drukken. 
Als jij meer ‘inside out’ wil handelen, dan biedt ZKM coaching daartoe de nodige handvatten. Verdiept zelfinzicht leidt tot zelfsturing.  Meer daarover in een volgend blog!
Heb je vragen  over ZKM coaching: mail of bel mij  gerust!


Nico van Wayenburg 
nico@vanwayenburg.com
0620443029

 

Leave a Reply

  

  

  

casino internet