Energie en bewustzijn (deel 2)

Een paar vragen:
  • Heb jij een realistisch beeld van jezelf en/of van wat anderen denken of voelen?
  • Durf je negatieve gevoelens te ervaren en te te uiten als die aan de orde zijn of ga jij ze uit de weg?
  • Neem je rust en/of tijd om te genieten van vriendschappen, natuur, kunst, muziek, e.d.?

Deze vragen hebben betrekking op het begrip bewustzijndat staat voor de ‘zachtheid’ van jou als mens. Denk hierbij aan de communicatie, de interactie en de verbondenheid met de omgeving waarin je jouw energie ‘zichtbaar’ maakt. Je bent daarbij (om het lastig te maken) ook zelf deel van die omgeving. Bewustzijn is een breed begrip, grofweg kun je een tweedeling te maken.

1.    Er is zelf-bewustzijn: als je nadenkt over jezelf, dan voer je een ‘interne’ dialoog: je onderhoudt als het ware een relatie met jezelf. Je voelt en ervaart zaken, je denkt na over wie of wat je bent, welke keuzes je wilt maken, wat je (fysiek) ervaart, etc.
2.    Daarnaast is er ander/situatie-bewustzijn. Je voert de ‘externe’ dialoog: je onderhoudt een relatie met andere mensen en/of met de situatie waarin je verkeert. Zo kun je nadenken over en begrip tonen naar anderen; maar je ook zorgzaam tonen, intimiteit ervaren, empathie voelen, ontvankelijkheid zijn voor datgene wat op jouw pad komt.

In coachingsgesprekken ondersteun ik jou om antwoorden op bovenstaande vragen te vinden en daarmee een dieper inzicht in jezelf te krijgen ‘over tijd en over situaties’ heen. Je  begrijp je veel beter  op welke manier jij onnodige energie verspilt en welke gedragspatronen in de loop der tijd zijn ontstaan. We denken verder samen na over concrete handvatten hoe jij op een meer effectieve manier kan omgaan met voor jou lastige mensen of situaties. Bijvoorbeeld:

  • “ik weet meer binding op te bouwen met mijn teamleden. Meer dan vroeger, benoem ik wat ik zelf ervaar/voel en vraag ik hoe zij er in zitten.  Ik ben mij er van bewust geworden dat je niet hoeft in te boeten aan kracht en duidelijkheid als je je kwetsbaar opstelt. Het heeft de relatie met mijn teamleden alleen maar versterkt.”
  • “vroeger moesten mensen hetzelfde denken als ik en ging ik hen gloedvol overtuigen. Nu vraag ik meer aan mijn gesprekspartner wat hij er van vindt. Ik ben mij er van bewust geworden dat mijn sterke behoefte om mij te bewijzen t.o.v. een ander een effectieve communicatie in de weg kan staan!”
  • “nu ben ik meer in staat om mijn ideeën naar mijn (dominante) baas te communiceren. Ik ben mij er van bewust geworden dat ik ‘hoger’ geplaatsten niet automatisch hoef te volgen.

Schrijf je in voor mijn blogs door je boven in de pagina te abonneren op een rss feed

Nico van Wayenburg

Leave a Reply

  

  

  

casino internet