Spiegeltje, spiegeltje……………

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand……..wat is er aan de hand??

Psycholoog, Spiegel-loog: fonetisch is er nauwelijks verschil!! Het is mijn vak om andere mensen een spiegel voor te houden. Dat doe ik al jaren als assessment en loopbaan psycholoog, maar ook als coach. Op basis van een helder inzicht in iemands persoonlijkheid, motivatie en  vaardigheden kunnen dan gefundeerde beslissingen genomen worden door opdrachtgevers en komen coachees in beweging. Het is voor mij een uitdaging om te snappen wat ‘het verhaal’ is van een persoon en hoe iemand in beweging te brengen is. Mijn ruime ervaring https://www.linkedin.com/in/nicovanwayenburg/op het gebied van in- door- en uitstroom van medewerkers helpt mij om daarin effectief te zijn. 

spiegelen over lastige personeelsdossiers


Sinds enige tijd ’spiegel’ ik op een andere manier door HR te ondersteunen bij het afwikkelen van ‘lastige’ personeelsdossiers. Dit betreft dan bijvoorbeeld medewerkers die disfunctioneren of bij wie bijvoorbeeld de aansturing niet vlot verloopt. Soms is er onvoldoende ontwikkeling op bepaalde competenties, of er is sprake van fors ziekteverzuim. Het gebeurt ook wel dat zaken zijn geëscaleerd en dat een gang naar de rechter de enige oplossing lijkt. In de regel is het een combinatie van factoren; de medewerker is gestigmatiseerd, de leidinggevende wil de medewerker niet meer terug. Of: pogingen om de zaak vlot te trekken hebben tot nu toe onvoldoende resultaat opgeleverd. Je voelt ‘aan je water’ dat er in de nabije toekomst forse (samen)werkings- of functioneringsproblemen gaan ontstaan. Voor (HR) managers zijn dit vaak de hoofdpijndossiers; je moet er wat mee, maar het zijn energievreters omdat er weinig schot in de zaak zit. 

Vreemde ogen. Het klankborden met een onafhankelijke derde persoon helpt om weer ‘fris’ (zonder beeldvervuilende emoties) te kijken naar de probleemsituatie en de (niet werkende) oplossingen waarvoor gekozen is. Dit kan vervolgens leiden tot ‘nieuwe’ oplossingen/acties. 

Aanpak/werkwijze: 1 uur sessie waarin eerst met gerichte vragen de probleemsituatie en de gekozen oplossingen geanalyseerd worden. Daarna brainstormen over alternatieve oplossingen.

Tot slot. Voor mij als professional zijn lastige dossiers als het ware de ‘krenten uit de pap’. Het doet mij sterk denken aan de intervisiebijeenkomsten waarin ik als outplacement-adviseur ‘meedacht’ met collega’s. Er kwamen altijd nieuwe inzichten op tafel waardoor moeizaam verlopende trajecten werden vlotgetrokken.

Honorarium: geen! Waarom: allereerst omdat ik het heel erg leuk vind om dit te doen! Het past in mijn plan om in deze (‘laatste’) fase van mijn werkleven met name motiverende en betekenisvolle werkzaamheden te verrichten. Verder: een dergelijk gesprek zie ik als een investering in mijn zakelijke relaties.

Bel of mail mij!

nicovanwayenburg@me.com

06-20443029

Leave a Reply

  

  

  

casino internet