Wat zijn aanleidingen voor een ZKM coachingstraject (2)

Hieronder (in een serie) een tweede voorbeeld uit de praktijk waaruit blijkt dat ZKM coaching goed kan aansluiten bij wat zowel de werkgever als de werknemer belangrijk vinden.

ZKM functioneringsvraag (2)
Profiel
49 jarige inkoop directeur van middelgrote machinefabriek, 20 jaar bij het bedrijf, intern promotie gemaakt. HTS-wtb en meerdere trainingen gevolgd op gebied van leidinggeven. Kan zaken inhoudelijk goed aan. Noeste werker, workaholic. Zit er bovenop, legt voor zichzelf de lat heel hoog. Heeft een duidelijke en recht toe recht aan stijl van leidinggeven.
Aanleiding
Werkgever

 • aantoonbare moeite met het aansturen van hoog opgeleide inkopers;
 • recentelijk een ‘high potential’ vertrokken;
 • op de afdeling wordt stevig geklaagd over ‘beklemmende’ wijze van leidinggeven: hij wil alles weten, heel veel zelf doen;
 • overleg in het MT verloopt stroef, weinig gezamenlijkheid als team.
 • algemeen directeur komt er bij betrokkene niet doorheen: veel weerstand, inkoop directeur beroept zich op harde resultaten;

Werknemer:

 • leidinggeven kost (te) veel negatieve energie, hij is altijd moe;
 • slechte balans werk en privé: huwelijk en relatie met kinderen kan veel beter;
 • ziet op tegen het MT overleg, levert te weinig op.
ZKM resultaat voor de medewerker
Zelfinzicht en acties van de medewerker m.b.t. het eigen functioneren:

 • Leert het werk meer los te laten en te delegeren.
 • meer acceptatie dat collega’s anders in het werk zitten dan hij, en/of andere en even goede oplossingen hebben;
 • probeert zijn eigen gevoelens meer te communiceren. Ziet winst van actief luisteren naar medewerkers ten behoeve van een betere samenwerking. Dit staat het realiseren van zakelijke resultaten niet in de weg;
 • gaat ‘quality time’ organiseren in zijn huwelijk;
ZKM resultaat voor de werkgever
 • inkopers presteren meer, er is weer schwung en enthousiasme op de afdeling;
 • inkoop directeur komt toe aan de meer beleidsmatige aspecten van zijn werk;
 • samenwerking in MT veel soepeler, volgend voorjaar heisessie ten behoeve van strategie ontwikkeling gepland;
 • inkoop directeur reflecteert over zijn loopbaan op termijn, opvolging algemeen directeur is een optie geworden.

Leave a Reply

  

  

  

casino internet