Wat zijn aanleidingen voor een ZKM coachingstraject? (1) 1

Bij tijd en wijle krijg ik de vraag waarom ZKM coaching wordt ingezet en of er dan sprake is van een goede balans tussen het ‘belang’ van de werkgever en van de werknemer. Hieronder (in een serie) een aantal voorbeelden uit de praktijk waaruit blijkt dat ZKM coaching goed kan aansluiten bij wat zowel de werkgever als de werknemer belangrijk vinden.

 

Voorbeeld ZKM (loopbaan) ontwikkelingsvraag (1) 
Profiel
30 jarige man, medewerker verkoopbinnendienst bij technische handelsonderneming. Niet afgeronde hbo opleiding, functioneert inhoudelijk naar behoren. Nijvere, harde werker, loyaal, veel kennis van zaken, goede contacten met klanten. Komt wat onzeker over, overtuigingskracht om ook lastige klanten mee te krijgen, alsmede in vergaderingen anderen voor zijn ideeën te winnen, kan sterker worden.
Aanleiding voor ZKM coaching
Voor de werkgever

 • overweegt inzet in een leidinggevende rol in de nabije toekomst: hoofd van de  verkoopbinnendienst;
 • wil zijn relevante kennis behouden voor de organisatie;
 • heeft wel enkele vraagtekens bij functioneren.

Voor de werknemer:

 • beraadt zich over zijn toekomst, welke stap moet hij nemen. Voelt zich niet heel lekker in zijn vel.
ZKM resultaat voor de medewerker
Zelfinzicht en acties van de medewerker m.b.t. het eigen functioneren:

 • weet nu wat zijn (kern)kwaliteiten zijn, zijn valkuilen en zijn actiepunten;
 • bewust dat hij al te zeer houvast zoekt in rationele zekerheden, zich niet kwetsbaar durft op te stellen;
 • beseft dat hij zijn loopbaan in het verleden niet zelf heeft gestuurd;
 • ‘ontdekt’ zijn motivatie voor leidinggeven, heeft op privé gebied met plezier diverse organisatorische rollen vervuld;
 • voelt eigen verantwoordelijkheid voor loopbaanstappen, zijn zelfvertrouwen groeit.
Zelfinzicht en acties van de medewerker m.b.t. het loopbaantraject:

 • leiding geven is kans om te pakken;
 • voorzichtige tussenstap is gewenst: keuze voor coördinatorrol;
 • oefenen in werksituatie: meer overtuigingskracht in overlegsituaties;
 • training leidinggeven volgen op korte termijn.
ZKM resultaat voor de werkgever
 • dure en tijdsintensieve wervingsprocedure uitgespaard;
 • zichtbare verbetering van de motivatie van de medewerker: ‘eigen’ keus voor nieuwe job;
 • relevante product- en marktkennis blijft behouden voor de organisatie;
 • gerichte coaching mogelijk in toekomstige leidinggevende rol.

One comment on “Wat zijn aanleidingen voor een ZKM coachingstraject? (1)

 1. Reply Els v w nov 14,2012 17:26

  Hoi Nico

  Ziet er mooi, strak en modern uit!

  Succes!

Leave a Reply

  

  

  

casino internet