DNA profiel………………..geschiktheid voor een baan????

DNA profiel. In de media wordt er niet altijd in positieve zin over gesproken: …….“gentest-bedrijven maken gebruik van een moderne glazen bol” als zij beweren dat op basis van DNA onderzoek uitspraken gedaan kunnen worden over iemands geschiktheid voor een baan. Genetici geven aan dat je niet ėėn gen verantwoordelijk kunt stellen voor een bepaalde eigenschap of kwaal. Zo is er geen ‘zelfmoordgen’, geen ‘bierbuikgen’ en ook geen ‘verkopersgen’. De erfelijkheid van de meeste belangrijke ziekten en eigenschappen wordt bepaald door een samenspel van heel veel genvarianten. Ook privacy aspecten dragen aan een terughoudende opstelling van bedrijven of particulieren ten opzichte van het beschikbare DNA materiaal.

dna profiel

De logische bedenkingen door genetici ten spijt, je kunt er niet om heen: genen beïnvloeden hoe wij eruit zien en hoe wij ons gedragen. DNA materiaal wordt steeds belangrijker als informatiebron; niet alleen bij forensisch en slachtoffer onderzoek, maar ook om bijvoorbeeld familie relaties (ben ik de vader van mijn kind?) te onderzoeken. Een relatief nieuwe loot aan de stam is gebruik van DNA materiaal bij loopbaan ontwikkelings-vraagstukken. Een voorbeeld: bij de post academische opleiding sales leadership aan de Erasmus Universiteit Rotterdam wordt aan studenten aangeboden om een DNA profiel te laten maken. Dit in combinatie met het online invullen van een aantal vragenlijsten. De vooronderstelling is dat verkoopgedrag veel meer ‘hardwired’ is dan in het verleden werd aangenomen. M.a.w.: sales-eigenschappen zitten voor een deel in je genen. Professor Willem Verbeke, hoogleraar sales & account management verwijst bijvoorbeeld naar het hormoon Oxytocine: ook wel bekend als het ’knuffelhormoon’ dat er voor zorgt dat je een fijn gevoel krijgt bij sociale contacten. Verkopers die goed zijn in het onderhouden van klantrelaties, zijn bijvoorbeeld gevoeliger voor dit Oxytocine hormoon.

dna profiel

In Rotterdam verzorgt Braincompass, (BrainCompass) DNA profielen, niet alleen voor verkoopmedewerkers, maar ook voor managers en professionals. De oprichters geven aan dat, met de opkomst van neurowetenschappen en inzichten in de genetica en endocrinologie, de kennis over het onbewuste spectaculair is toegenomen. De biologische identiteit is in veel opzichten de basis voor het getoonde gedrag door een persoon, veel keuzes en beslissingen zijn niet zo rationeel of bewust als wij denken (of hopen).

Aanpak

Het DNA materiaal (verkregen door een speeksel sample) vormt het biologisch startpunt ofwel de 1e fase van een persoon. Er zijn, in de visie van Braincompass, nog 3 andere fasen die een persoon doormaakt, zoals de ontwikkeling van hechtingsstijlen, de ontwikkeling tot (volwassen) persoon en tot slot de fase waarin iemand zich als professional ontwikkelt. Met behulp van meerdere (wetenschappelijk gevalideerde) vragenlijsten wordt informatie over die laatste 3 fasen verzameld en in een DNA profiel samengevat. De informatie uit het rapport biedt ‘gelaagde’ informatie over een persoon en wordt in vervolg coachingsgesprekken uitgediept in het kader van de loopbaanontwikkelingsvraag.

Meerwaarde

Een DNA profiel geeft medewerkers op meerdere niveaus inzicht in zichzelf, maar ook concrete tips om zich te ontwikkelen. De specifieke DNA informatie is te beschouwen als een startpunt of als een zekere aanleg met betrekking tot hoe iemand zijn management, professionele of verkoop-rol invulling kan geven. Het kan blijken dat iemand qua biologisch startpunt minder toegemeten is om bepaalde taken te vervullen. In principe is dit geen probleem, aangezien je bepaald gedrag ook kan aanleren. Dit is dan bijvoorbeeld in het verleden reeds gedaan of kan naar de toekomst voorgenomen worden. Dit zal dan naar alle waarschijnlijk meer moeite kosten. De interessante vraag die zich dan voordoet is dan: wil ik mijzelf bepaald gedrag aanleren dat mij niet ‘natuurlijkerwijze’ eigen is. Meer concreet: wil ik mij gaan ontwikkelen tot ‘deal-closer’/harde verkoper terwijl ik zo’n sterke neiging heb om nieuwe ideeën te ontwikkelen en te brainstormen met mijn klanten over het hoe en anders?

DNA profiel……………..geschiktheid voor een baan? Niet dus!!!

Wel wordt uitgebreid zicht gegeven op wat voor soort manager, professional of verkoper iemand is. De biologische identiteit wordt daarbij in een breder perspectief geplaatst: een DNA profiel is slechts ėėn informatiebron als je uitspraken doet over bepaald gedrag van mensen.

Het moge duidelijk zijn dat de inzet van een DNA profiel en in het bijzonder de dienstverlening van Braincompass mijn interesse heeft gewekt! Ik kom hierover graag met jou in gesprek!

Heb je vragen, schrijf of bel mij.

 

Leave a Reply

  

  

  

casino internet