DNA persoonlijkheidsprofiel en coaching op persoonlijk leiderschap

dna.2

Een DNA persoonlijkheidsprofiel ten behoeve van het versterken van persoonlijk leiderschap en/of loopbaanvragen.

Persoonlijkheids- en assessmentonderzoek levert al vele jaren een toegevoegde waarde bij het versterken van persoonlijk leiderschap en/of het aanpakken van loopbaanvragen van medewerkers. Recente neurowetenschappelijke ontwikkelingen hebben mogelijk gemaakt om een verdiepingsslag te maken. Om goed te kunnen begrijpen waar talenten, intuïtief gedrag en voorkeuren vandaan komen, is inzicht in onze biologische identiteit nodig. Dit wordt verkregen met behulp van DNA. 

 

 

 

 

 

Het DNA persoonlijkheidsprofiel is ontwikkeld door BrainCompass, een Nederlandse organisatie bestaande uit wetenschappers en professionals. Hun neurowetenschappelijk gevalideerde ontwikkel-assessment en hun unieke DNA analyse zijn onderscheidend; het geeft een diep inzicht in hoe de identiteit zich op meerdere relevante dimensies in verschillende fasen van het leven heeft ontwikkeld. Op basis hiervan kunnen deelnemers zich doelgerichter ontwikkelen als leider of als professional. Het DNA persoonlijkheidsprofiel kan, na een intake gesprek, in een individueel ontwikkel- of loopbaantraject ingezet worden, maar ook een goed startmoment zijn voor een MD programma en/of het ontwikkelen van teams.

Het volgende artikel biedt, vanuit verschillende invalshoeken, informatie over het DNA persoonlijkheidsprofiel:

  • In deel 1: een beschrijving van 4 levensfasen die bij de identiteitsontwikkeling onderscheiden kunnen worden.
  • In deel 2: de verschillende (procedurele) stappen die genomen worden.
  • In deel 3 wordt nader ingegaan op de coaching met behulp van het DNA persoonlijkheids-profiel.
  • In deel 4 komt aan de orde hoe het BrainCompass DNA persoonlijkheids-profiel zich onderscheidt van andere assessment methoden.

Drs. Nico P.E.M. van Wayenburg, 

Certified BrainCompass Navigator

Breda, januari 2018

casino internet