Benedictijns time management en ……………..energie

Recent werd ik getroffen door de term ‘Benedictijns time management’: een methode die voorschrijft dat je de dag opdeelt in vaste tijdsblokken waarin je je geconcentreerd en met opperste toewijding aan je taken wijdt, net zoals Benedictus zijn monniken in de zesde eeuw leerde.  In de huidige tijd van flexibilisering lijkt deze insteek nuttig en ...

It takes two to tango………ZKM coaching en hoofdpijn dossiers

In mijn vorige blog schreef ik over zgn. ‘lastige dossier medewerkers’. Idealiter probeer je als werkgever daar het nodige aan te doen, in de hoop dat je zo’n lose-lose situatie voorkomt en omzet in een win-win situatie. Maar…………it takes two to tango! Daarmee aangegeven dat de betreffende medewerker zelf ook moet meewerken aan de oplossing ...

Hoofdpijn dossiers, too soon……..too late??

Hoofdpijn dossiers, too soon........too late??
Veel managers hebben een ‘hoofdpijn dossier medewerker’  in hun team: een persoon die het geruime tijd prima heeft gedaan, maar momenteel net wel (of net niet) voldoende functioneert. Het is lastig om de vinger op de zere plek te leggen. Hij/zij levert niet echt de output die je verwacht, soms is er weinig tot geen ...

‘Ziende’ of ‘kijkend’ blind?? 1

'Ziende' of 'kijkend' blind??
  Er bestaat in de psychiatrie een ‘ziende blind’ syndroom,  je kunt ook in meer overdrachtelijke zin ‘ziende’ blind zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval als je onbestemde en negatieve gevoelens hebt over jouw baan en/of de verantwoordelijkheden die je draagt. Ergens voel je dat het wringt, dat je werk doet dat niet voldoende aansluit ...

Energie en bewustzijn (deel 2)

Een paar vragen: Heb jij een realistisch beeld van jezelf en/of van wat anderen denken of voelen? Durf je negatieve gevoelens te ervaren en te te uiten als die aan de orde zijn of ga jij ze uit de weg? Neem je rust en/of tijd om te genieten van vriendschappen, natuur, kunst, muziek, e.d.? Deze ...

Energie en bewustzijn (deel 1) 1

Energie en bewustzijn (deel 1)
Deze blog gaat over energie en de volgende blog over bewustzijn. Energie…………….. staat voor jouw ‘hardheid’ ofwel jouw fysieke, emotionele en mentale kracht om doelen te realiseren. Je voelt je: autonoom en in staat om als een eigen individu te handelen; de moeite waard en je geeft uiting aan wat je denkt/voelt of wilt; krachtig, ...

Wat zijn aanleidingen voor een ZKM coachingstraject (3)

Hieronder (in een serie) een derde voorbeeld uit de praktijk waaruit blijkt dat ZKM coaching goed kan aansluiten bij wat zowel de werkgever als de werknemer belangrijk vinden.     ZKM functionerings/loopbaanvraag (3)   Profiel 35 jarige vrouw, historica, gehuwd, 2 kinderen. Werkt, net als echtgenoot, 5 dagen per week. Na studie vrij snel in ...

Wat zijn aanleidingen voor een ZKM coachingstraject (2)

Hieronder (in een serie) een tweede voorbeeld uit de praktijk waaruit blijkt dat ZKM coaching goed kan aansluiten bij wat zowel de werkgever als de werknemer belangrijk vinden. ZKM functioneringsvraag (2) Profiel 49 jarige inkoop directeur van middelgrote machinefabriek, 20 jaar bij het bedrijf, intern promotie gemaakt. HTS-wtb en meerdere trainingen gevolgd op gebied van ...

Wat zijn aanleidingen voor een ZKM coachingstraject? (1) 1

Bij tijd en wijle krijg ik de vraag waarom ZKM coaching wordt ingezet en of er dan sprake is van een goede balans tussen het ‘belang’ van de werkgever en van de werknemer. Hieronder (in een serie) een aantal voorbeelden uit de praktijk waaruit blijkt dat ZKM coaching goed kan aansluiten bij wat zowel de ...
casino internet